An mới bắt đầu học toán và cậu ta vẫn chưa biết gì về ước số chung lớn nhất. Cho nên cậu ta cần sự giúp đỡ của bạn để làm một vài phép toán. An có một dãy A gồm N số nguyên, được đánh số từ 1 đến N và An muốn tạo một mảng B gồm N+1 phần tử được đánh số… (0 comment)

Một số tự nhiên N được gọi là siêu nguyên tố nếu bản thân nó là một số nguyên tố và tất cả các số thu được bằng cách xóa lần lượt các chữ số bên phải của nó đều là số nguyên tố. Ví dụ: Số 317 là một số siêu nguyên tố vì:… (0 comment)

Với hai số nguyên dương A, B cho trước. Ta dễ dàng tìm được ước chung lớn nhất G và bội chung nhỏ nhất L của hai số A và B. Bây giờ chúng ta hãy xét bài toán ngược của bài toán trên: “Cho biết trước ước chung lớn nhất G và bội chung… (0 comment)

Ở một lớp học có n học sinh. Mỗi bạn đều phải trực nhật và cứ sau một số y ngày nhất định bạn đó mới phải trực nhật lại. Biết rằng xuất phát điểm ban đầu tất cả sẽ đều trực nhật vào ngày đầu tiên. Bạn hãy giúp lớp trưởng tính xem sau… (0 comment)

Đội văn nghệ xung kích của trường đại học X được cử đi diễn giao lưu ở các huyện trong tỉnh Y. Khi đi đoàn có  bạn nam và  bạn nữ. Mỗi tổ sẽ được giao nhiệm vụ biểu diễn tại một địa điểm phục vụ các em nhỏ. Biết rằng số lượng nam và… (0 comment)

Những phần mềm soạn code cho Python miễn phí và mạnh mẽ
Chúng ta hoàn toàn có thể dùng công cụ Editor của Python Shell để soạn thảo chương trình, tuy nhiên để có giao diện cũng như những ông cụ chuyên nghiệp hơn thì cần cài đặt thêm một trong các trình soạn code cho Python sau: Wingware Personal Địa chỉ tải https://wingware.com/downloads/wing-personal Đây là một… (0 comment)