Những phần mềm soạn code cho Python miễn phí và mạnh mẽ
Chúng ta hoàn toàn có thể dùng công cụ Editor của Python Shell để soạn thảo chương trình, tuy nhiên để có giao diện cũng như những ông cụ chuyên nghiệp hơn thì cần cài đặt thêm một trong các trình soạn code cho Python sau: Wingware Personal Địa chỉ tải https://wingware.com/downloads/wing-personal Đây là một… (0 comment)