Giai thừa N, ký hiệu N! là tích tất cả các số nguyên từ 1 đến N. Giai thừa N tăng rất nhanh, ví dụ 5!=120, 10!=3628800. Một cách để xác định số lớn như vậy, người ta chỉ ra số lần xuất hiện cacs số nguyên tố trong phân tích của nó ra thừa… (0 comment)

Cho số tự nhiên N (N ≤ 109). Hãy lập trình tìm tất cả bộ ba số nguyên tố x, y, z thỏa mãn: INPUT Một số nguyên dương N duy nhất OUTPUT Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một bộ ba số nguyên tố tìm được. Trong trường hợp không tìm được bộ ba… (0 comment)

Khi còn bé, các bạn học sinh học được cách trừ phân số bằng cách quy đồng mẫu số, rồi mới thực hiện phép trừ. Nhưng một lần, Bờm tính thử hiệu hai phân số bằng cách lấy hiệu hai tử số và hiệu hai mẫu số và thấy thật ngạc nhiên là kết quả… (0 comment)

Rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc đàn bò của mình từ năm ngoái, bác nông dân John mua quá ít loại cỏ khác nhau cho chúng ăn dẫn đến sữa của các cô bò không có được chất lượng thực sự tốt. Năm nay, bác quyết định sẽ mua n loại cỏ khác nhau… (0 comment)

Để chuẩn bị cho lễ kết nạp đoàn viên mới, thầy T nhờ bạn Tèo đi ra chợ mua bim bim để các bạn liên hoan. Tèo mua được 2 túi bim bim. Túi thứ nhất có  x (x ≥ 1) gói và túi thứ 2 có y  (y ≥ 1) gói. Tèo đang rất… (0 comment)

Số nguyên tố là một số nguyên dương có 2 ước dương là 1 và chính nó. Ví dụ: 7, 13, 17, … là những số nguyên tố; còn các số 14, 8, 25, … không phải là những số nguyên tố. Số đảo ngược của một số là số được viết theo thứ tự… (0 comment)

An mới bắt đầu học toán và cậu ta vẫn chưa biết gì về ước số chung lớn nhất. Cho nên cậu ta cần sự giúp đỡ của bạn để làm một vài phép toán. An có một dãy A gồm N số nguyên, được đánh số từ 1 đến N và An muốn tạo một mảng B gồm N+1 phần tử được đánh số… (0 comment)